Οξειδωτικά Αέρια

Τα κυριότερα οξειδωτικά αέρια είναι το οξυγόνο, ο ατμοσφαιρικός αέρας και τα οξείδια του Αζώτου, με το πιο συνηθισμένο να είναι το Υπεροξείδιο του Αζώτου. Το οξυγόνο χρησιμοποιείται ευρέως για:

• την κοπή και τη συγκόλληση μετάλλων

• την παραγωγή και την επεξεργασία του χάλυβα

• την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των κλιβάνων στην επεξεργασία τζαμιών και κεραμικών και

• σε χημικά εργαστήρια

Από τις σημαντικότερες χρήσεις του Οξυγόνου είναι στον τομέα της υγείας. Όλα τα νοσοκομεία και οι κλινικές έχουν παροχές οξυγόνου σε όλους τους θαλάμους. Η ΜΟΒΙΑΚ διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για την εμφιάλωση και τη διακίνηση Ιατρικού Οξυγόνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Ιατρική χρήση έχει και το υπεροξείδιο του Αζώτου, το οποίο χορηγείται πάντα σε συνδυασμό με άλλα αναισθητικά και επιτρέπει τη γρηγορότερη ανάνηψη.

Επίσης, τα αεροπλάνα έχουν παροχές οξυγόνου σε περίπτωση απώλειας πίεσης της καμπίνας σε υψόμετρο άνω των 5000 μέτρων, για χρήση από το πλήρωμα και από τους επιβάτες.

Ο ατμοσφαιρικός αέρας εμφιαλώνεται και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανθρώπινης ζωής. Οι δύτες χρησιμοποιούν ατμοσφαιρικό αέρα και σε μεγαλύτερα βάθη, επιλέγουν ειδικά μείγματα. Οι πυροσβέστες, σε επικίνδυνες επεμβάσεις, έχουν στον εξοπλισμό τους αναπνευστικές συσκευές, οι οποίες περιέχουν ατμοσφαιρικό αέρα, για την αποφυγή εισπνοής των καυσαερίων που δημιουργούνται κατά την καύση, με κυριότερο το  CO που μπορεί να προκαλέσει σχεδόν ακαριαία θάνατο.