Τα προϊόντα μας

Homepage > Products >

68 Lt Steel Cylinder (H: 140 cm)

68 Lt Steel Cylinder (H: 140 cm)Κωδ. 0128033

Characteristics

  • WP: 200 bar
  • TO: 300 bar
  • Height: 140cm
  • Diameter: 27.9 cm
  • Empty Cylinder weight: 74.9 Kg

Steel Cylinder High-Pressure 68Lt-50 Kg CO2