Αδρανή Αέρια

Τα κυριότερα αέρια είναι το Αργόν, το Άζωτο και το Οξυγόνο και παράγονται με διαχωρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα.

Ιδιαίτερα διαδεδομένα είναι και το διοξείδιο του άνθρακα και η ασετιλίνη. Τα αέρια είναι απαραίτητα σχεδόν σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με τους κύριους καταναλωτές να συμπεριλαμβάνουν, μεταλλουργία, ναυπηγεία, την παραγωγή τροφίμων και βέβαια την πυρόσβεση. Πλέον, τα αέρια έχουν επεκταθεί και έχουν σημαντική θέση ακόμα και στην ψηφιακή τεχνολογία και την περιβαλλοντική τεχνολογία. Τα αέρια διατίθενται σε φιάλες, διαφόρων μεγεθών και για μεγαλύτερες καταναλώσεις, σε συστοιχίες φιαλών ή και δεξαμενές υγρού.

Η παραγωγή των αερίων δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω αέρια, η επιλογή είναι τεράστια και παρασκευάζονται και μείγματα αερίων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις πολλών διαφορετικών εφαρμογών.

Αδρανή Αέρια

Στα αδρανή αέρια ανήκουν το Άζωτο, το Αργόν, το Ήλιο και το Διοξείδιο του Άνθρακα. Το άζωτο, το αργόν και το διοξείδιο καθώς και τα μείγματα τους έχουν παρεμφερείς χρήσεις. Η κυριότερη είναι η αποτροπή ή ο περιορισμός δημιουργίας εκρηκτικών ή οξειδωτικών ατμοσφαιρών. Σε βιομηχανικές παραγωγές όπου υπάρχουν εύφλεκτες πρώτες ύλες, προϊόντα ή παραπροϊόντα, για προστασία από πιθανή έκρηξη, είναι απαραίτητη η αδρανοποίηση της ατμόσφαιρας. Το ίδιο και σε οξειδωτικές ατμόσφαιρες, εντός των οποίων μπορεί να διαδοθεί μια έκρηξη εάν αναφλεγεί.  Για τους ίδιους λόγους, το Αργόν, το Άζωτο και κυρίως το Διοξείδιο του Άνθρακα χρησιμοποιούνται και στην πυρόσβεση, αφού πρακτικά αφαιρούν το οξυγόνο από το γνωστό τρίγωνο της φωτιάς.

Τα αδρανή αέρια έχουν πλέον πολλαπλές χρήσεις και στη βιομηχανία των τροφίμων, αφού προφυλάσσουν τα τρόφιμα από αλλοιώσεις, διατηρούν τη φρεσκάδα των συσκευασμένων τροφίμων και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής τους. Η διαδικασία διατήρησης των συσκευασμένων προϊόντων είναι γνωστή ως Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα και το αέριο διαφοροποιείται ανάλογα με το προϊόν (κρέας, ψάρι, φρέσκα λαχανικά, αρτοποιήματα). Επίσης, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η αδρανοποίηση δεξαμενών ελαιολάδου και κρασιού και η βαθιά κατάψυξη τροφίμων.  Το διοξείδιο του άνθρακα  αποτελεί και μια κατηγορία από μόνο του αφού κατέχει περίοπτη θέση στην βιομηχανία των ανθρακούχων ποτών.

Άλλες χρήσεις των αδρανών αερίων συμπεριλαμβάνουν:

  • τις συγκολλήσεις μετάλλων, όπου εξασφαλίζουν τη μόνωση, στη θέση της κόλλησης, από το οξυγόνο
  • στην κατασκευή διπλών και τριπλών τζαμιών για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών, στο ενδιάμεσο, από τη διαφορά θερμοκρασίας
  • στα σφαγεία για πιο ανώδυνο τρόπο θανάτωσης των ζώων
  • στα ελαστικά των αυτοκινήτων για καλύτερες επιδόσεις και λιγότερη φθορά και
  • σε υψηλή καθαρότητα στην κατασκευή των microchip