Αδρανή Αέρια

Στα αδρανή αέρια ανήκουν το Άζωτο, το Αργόν, το Ήλιο και το Διοξείδιο του Άνθρακα. Το άζωτο, το αργόν και το διοξείδιο καθώς και τα μείγματα τους έχουν παρεμφερείς χρήσεις. Η κυριότερη είναι η αποτροπή ή ο περιορισμός δημιουργίας εκρηκτικών ή οξειδωτικών ατμοσφαιρών. Σε βιομηχανικές παραγωγές όπου υπάρχουν εύφλεκτες πρώτες ύλες, προϊόντα ή παραπροϊόντα, για προστασία από πιθανή έκρηξη, είναι απαραίτητη η αδρανοποίηση (inerting) της ατμόσφαιρας. Το ίδιο και σε οξειδωτικές ατμόσφαιρες, εντός των οποίων μπορεί να διαδοθεί μια έκρηξη εάν αναφλεγεί.  Για τους ίδιους λόγους, το Αργόν, το Άζωτο και κυρίως το Διοξείδιο του Άνθρακα χρησιμοποιούνται και στην πυρόσβεση, αφού πρακτικά αφαιρούν το οξυγόνο από το γνωστό τρίγωνο της φωτιάς.

Τα αδρανή αέρια έχουν πλέον πολλαπλές χρήσεις και στη βιομηχανία των τροφίμων, αφού προφυλάσσουν τα τρόφιμα από αλλοιώσεις, διατηρούν τη φρεσκάδα των συσκευασμένων τροφίμων και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής τους. Η διαδικασία διατήρησης των συσκευασμένων προϊόντων είναι γνωστή ως Τροποποιημένη Ατμόσφαιρα και το αέριο διαφοροποιείται ανάλογα με το προϊόν (κρέας, ψάρι, φρέσκα λαχανικά, αρτοποιήματα). Επίσης, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η αδρανοποίηση δεξαμενών ελαιολάδου και κρασιού και η βαθιά κατάψυξη τροφίμων.  Το διοξείδιο του άνθρακα  αποτελεί και μια κατηγορία από μόνο του αφού κατέχει περίοπτη θέση στην βιομηχανία των ανθρακούχων ποτών.

Άλλες χρήσεις των αδρανών αερίων συμπεριλαμβάνουν:

• τις συγκολλήσεις μετάλλων, όπου εξασφαλίζουν τη μόνωση, στη θέση της κόλλησης, από το οξυγόνο

• στην κατασκευή διπλών και τριπλών τζαμιών για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών, στο ενδιάμεσο, από τη διαφορά θερμοκρασίας

• στα σφαγεία για πιο ανώδυνο τρόπο θανάτωσης των ζώων

• στα ελαστικά των αυτοκινήτων για καλύτερες επιδόσεις και λιγότερη φθορά και

• σε υψηλή καθαρότητα στην κατασκευή των microchip

Το ήλιον αν και βρίσκεται σε αφθονία στο σύμπαν, στη γη είναι σπάνιο και βρίσκεται παγιδευμένο στο φλοιό της. Οι συγκεκριμένες ‘αποθήκες’ ηλίου περιορίζονται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές της γης, που παρουσιάζουν κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες και πλέον απειλούνται με εξάντληση. Η κυριότερη χρήση του ηλίου που αναγνωρίζουν όλοι είναι ως αέριο για το φούσκωμα των μπαλονιών, αλλά το ήλιο έχει πολλές εφαρμογές, κάποιες όμως το κάνουν πραγματικά αναντικατάστατο, στην υγρή και την αέρια φάση του. Στην αέρια φάση του, οι χρήσεις του περιλαμβάνουν:

• τον εντοπισμό διαρροών

• χημικές αναλύσεις (χρωματογραφία)

• ως εισπνεόμενο αέριο για ασθενείς που παρουσιάζουν απόφραξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών και για καταδύσεις σε μεγάλα βάθη

• Λειζερ αναγνώρισης γραμμικού κώδικα

 

Η ΜΟΒΙΑΚ εμφιαλώνει στις εγκαταστάσεις της εμφιαλώνει Άζωτο, Αργόν και Διοξείδιο του Άνθρακα  καθώς και μείγματα των παραπάνω αερίων σε φιάλες και συστοιχίες. Για εφαρμογές που απαιτούν υψηλής καθαρότητας αδρανή αέρια, μπορεί και τα παρέχει σε συνεργασία με μια εταιρεία υπερδύναμη στην παγκόσμια αγορά αερίων.