Αέρια

Τα κυριότερα αέρια είναι το Αργόν, το Άζωτο και το Οξυγόνο και παράγονται με διαχωρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα.

Ιδιαίτερα διαδεδομένα είναι και το διοξείδιο του άνθρακα και η ασετυλίνη. Τα αέρια είναι απαραίτητα σχεδόν σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας με τους κύριους καταναλωτές να συμπεριλαμβάνουν, μεταλλουργία, ναυπηγεία, την παραγωγή τροφίμων και βέβαια την πυρόσβεση. Πλέον, τα αέρια έχουν επεκταθεί και έχουν σημαντική θέση ακόμα και στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική τεχνολογία. Τα αέρια διατίθενται σε φιάλες, διαφόρων μεγεθών και για μεγαλύτερες καταναλώσεις, σε συστοιχίες φιαλών ή και δεξαμενές υγρού.

Η παραγωγή των αερίων δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω αέρια, η επιλογή είναι τεράστια και παρασκευάζονται και μείγματα αερίων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις πολλών διαφορετικών εφαρμογών.

Η παραγωγή των αερίων δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω αέρια, η επιλογή είναι τεράστια και παρασκευάζονται και μείγματα αερίων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις πολλών διαφορετικών εφαρμογών.