Υγρά

Τα υγρα που εμφιαλώνονται στις εγκαταστάσεις της ΜΟΒΙΑΚ σε φορητές δεξαμενές και σε δοχεία (dewars) είναι το άζωτο, το οξυγόνο και το αργόν. Το οξυγόνο είναι για την τροφοδοσία κλινικών ή μεμονωμένων ασθενών με υψηλή κατανάλωση οξυγόνου.

Το άζωτο έχει πολλές χρήσεις στην ιατρική, σε εγχειρητικές επεμβάσεις, στη δερματολογία, στη κρυοσυντήρηση, κ.α.. Οι βιομηχανικές εφαρμογές του συμπεριλαμβάνουν τη συρρίκνωση για ευκολότερη εφαρμογή, π.χ. σε μέταλλα,  στην επεξεργασία πλαστικών και ελαστικών, σε επιδιορθώσεις δικτύων με την προσωρινή ψύξη των υγρών, καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων, κατάψυξη κ.α.

Παρόμοιες εφαρμογές με το Άζωτο, έχει και το Αργόν απλά με λίγο αυξημένο κόστος, αλλά ανάλογα με την εφαρμογή,  με καλύτερα αποτελέσματα.

Το υγρό ήλιον έχει πολύ ιδιαίτερες εφαρμογές με κυριότερη αυτή του ‘ψυκτικού’. Ήλιον χρησιμοποιείται στους μαγνητικούς τομογράφους (ΜRI), στον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (ΝMR), για τη ψύξη του Υδρογόνου και του Οξυγόνου που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για την προώθηση πυραύλων., στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και στην κατασκευή οπτικών ινών. Ως παράδειγμα των ιδιαίτερων εφαρμογών του, να αναφέρουμε το πείραμα του CERN με τον επιταχυντή στοιχειωδών σωματιδίων.

 

Στον επιταχυντή, οι απαιτήσεις σε υγρό ήλιο είναι περίπου 96 τόνοι υγρού ανά έτος. Στόχος να διατηρούνται οι μαγνήτες που κρατούν σε τροχιά τα πρωτόνια σε θερμοκρασία -273 Κ, ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι απώλειες.