Εύφλεκτα αέρια

Στην κατηγορία των εύφλεκτων ανήκουν η Ασετιλίνη, το Υδρογόνο, το αιθυλένιο, το φυσικό αέριο, κ.α. Η κύρια χρήση του φυσικού αερίου είναι για την παραγωγή ενέργειας, το οποίο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος ως μια καθαρότερη μορφή ενέργειας που ταυτόχρονα είναι και πιο οικονομική.

Το υδρογόνο υπάρχει σε αφθονία και τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχόμενες έρευνες ώστε να μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο, που εξαντλείται με ραγδαίους ρυθμούς, ως κύρια πηγή παραγωγής ενέργειας.

Η μεγαλύτερη κατανάλωση υδρογόνου μέχρι τώρα είναι στην επεξεργασία των ορυκτών καυσίμων και στην παραγωγή της αμμωνίας. Επίσης, χρησιμοποιείται και ως μέσο υδρογόνωσης, των ακόρεστων λιπών και ελαίων για την παραγωγή της μαργαρίνης.

Τα εύφλεκτα αέρια, όπως η ασετιλίνη και το υδρογόνο, χρησιμοποιούνται και στην κοπή και στις συγκολλήσεις μετάλλων.  Η ασετιλίνη ήταν το πρώτο αέριο μαζί με το οξυγόνο που άρχισε να εμφιαλώνεται στις εγκαταστάσεις της ΜΟΒΙΑΚ, η εμπορία φιαλών ασετιλίνης παραμένει ως κύρια δραστηριότητα του τμήματος των αερίων.

Το αιθυλένιο σε χαμηλή περιεκτικότατα σε συνδυασμό με άζωτο χρησιμοποιείται στην ωρίμανση των φρούτων. Στη MOBIAK εμφιαλώνεται μείγμα αιθυλενίου 4% σε Άζωτο. Το συγκεκριμένο αέριο χρησιμοποιείται για γρήγορη ωρίμανση φρούτων και λαχανικών. Χρησιμοποιείται για την ωρίμανση μπανανών, αχλαδιών, μήλων αλλά και για πιπεριές, ντομάτες, κτλ.