Αναλύσεις

Το χημείο της ΜΟΒΙΑΚ διαθέτει εξοπλισμό για την ανάλυση των παραγόμενων αερίων  καθώς και των Α’ υλών. Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις διαφόρων συστημάτων διαχείρισης και νομοθετικών πλαισίων, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πιστοποιητικά συμμόρφωσης και πιστοποιητικά ανάλυσης στο πελατολόγιο μας.

Το χημείο αναλαμβάνει την ανάλυση και δειγμάτων πελατών, συνοδεύοντας τις αναλύσεις από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.