Κέντρο Επανελέγχου

Διαθέτοντας πιστοποίηση, τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, πραγματοποιούμε τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους σε κελύφη φορητού και μεταφερτού εξοπλισμού. Το κέντρο επανελέγχου της ΜΟΒΙΑΚ έχει την απαραίτητη έγκριση λειτουργίας από το αρμόδιο υπουργείο  και επιβλέπεται και πιστοποιείται από την ΕΒΕΤΑΜ. Πιο αναλυτικά, η ΜΟΒΙΑΚ αναλαμβάνει όλες τις φιάλες που εμπίπτουν στην οδηγία 2010/35/ΕΕ, τις φιάλες φορητού εξοπλισμού καθώς και δοχεία μεγαλύτερης χωρητικότητας μέχρι και 450Lt.

Το τμήμα Επανελέγχου έχει αναβαθμιστεί με την παρουσία δύο παράλληλων γραμμών υδραυλικών δοκιμών. Ακόμα, η εταιρία μας έχει προχωρήσει στην προσθήκη ενός νέου κοχλιωτή για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση των κλείστρων των φιαλών, ο οποίος συνοδεύεται και από νέο ειδικό φωτισμό αντιεκρηκτικού τύπου για τον ενδελεχή εσωτερικό έλεγχο των φιαλών.

Η ΜΟΒΙΑΚ, με περισσότερα από 43 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των αερίων και των φιαλών υψηλής πίεσης, συνεχίζει να αναβαθμίζει συνεχώς τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, πάντοτε εναρμονισμένη πλήρως με τα νομοθετικά πλαίσια. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης, επενδύει συνεχώς σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και την ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού της.

Το τμήμα Επανελέγχου έχει αναβαθμιστεί με την παρουσία δύο παράλληλων γραμμών υδραυλικών δοκιμών. Ακόμα, η εταιρία μας έχει προχωρήσει στην προσθήκη ενός νέου κοχλιωτή για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση των κλείστρων των φιαλών, ο οποίος συνοδεύεται και από νέο ειδικό φωτισμό αντιεκρηκτικού τύπου για τον ενδελεχή εσωτερικό έλεγχο των φιαλών.

Η ΜΟΒΙΑΚ, με περισσότερα από 43 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των αερίων και των φιαλών υψηλής πίεσης, συνεχίζει να αναβαθμίζει συνεχώς τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, πάντοτε εναρμονισμένη πλήρως με τα νομοθετικά πλαίσια. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης, επενδύει συνεχώς σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και την ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού της.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας στον τομέα της ασφαλούς χρήσης αερίων, διαβεβαιώνουν τους πελάτες μας ότι κατανοούμε τις ανάγκες τους και στο θέμα του εξοπλισμού και μας καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για την παροχή λύσεων. Οι σειρές εξοπλισμού αερίων έχουν επιλεγεί με στόχο την παροχή βέλτιστης ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας, καθώς και σταθερής αξιοπιστίας, κάτι που αντιπροσωπεύεται στις πρωτοποριακές εγγυήσεις μας.

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και είναι πάντοτε βασικός παράγοντας σε οτιδήποτε κάνουμε. Οι άνθρωποί μας και ολόκληρη η εταιρεία, αγωνίζονται διαρκώς για τη βελτίωση της απόδοσής μας σε θέματα ασφαλείας. Με αυτή τη σκέψη, τα προϊόντα ασφαλείας υψηλής ποιότητας τα οποία είναι βασισμένα στα βιομηχανικά πρότυπα και προορίζονται για προστασία από την κορυφή ως τα νύχια, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Διαθέτοντας πιστοποίηση, τεχνογνωσία και πλήρη εξοπλισμό, πραγματοποιούμε τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους σε δοχεία υψηλής και χαμηλής πίεσης. Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από την νομοθεσία.
Η ΜΟΒΙΑΚ είναι αναγνωρισμένη εταιρεία από τον διαπιστευμένο φορέα ΕΒΕΤΑΜ για να λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο ως κέντρο επανελέγχου για τα παρακάτω είδη:

Α. Έγκριση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ & 2008/68/ΕΚ & ADR 2018
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ
•  Χαλύβδινες Φιάλες Αερίου άνευ ραφής
•  Συγκολλητές Φιάλες Αερίου από Ανθρακούχο Χάλυβα
• Φιάλες Αερίου από Κράμα Αλουμινίου άνευ ραφής

Β. Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργιάς κέντρου επανελέγχου φιαλών, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ. 17.4/373/28.07.93
1. Δοχεία Πίεσης Όγκου Μεγαλύτερου από 150 lt και μικρότερου από 450 lt
2. Χαλύβδινες Φιάλες Άνευ Ραφής (πλην των υπαγόμενων στον ADR)
3. Χαλύβδινες Φιάλες με Ραφή (πλην των υπαγόμενων στον ADR)
4. Φιάλες Κράματος Αλουμινίου Άνευ Ραφής (πλην των υπαγόμενων στον ADR)

Ενδεικτικά τα κυριότερα στάδια των ελέγχων που πραγματοποιούνται.
– Έλεγχος Εγχάρακτων στοιχείων της φιάλης
– Άδειασμα περιεχομένου
– Αποκοχλίωση κλείστρου – (Πραγματοποιείται με το μηχάνημα του εντύπου Valving Unit EL60)
– Οπτικός Εξωτερικός Έλεγχος
– Εσωτερικός οπτικός Έλεγχος -(Πραγματοποιείται με το μηχάνημα του εντύπου Optic Vibre for inspection)
– Ζύγιση φιάλης – Σύγκριση με εγχάρακτα της φιάλης
– Εσωτερικός Καθαρισμός – Εφόσον Απαιτείται
– Υδροστατικός Έλεγχος
– Ξήρανση
– Συναρμολόγηση Κλείστρου