Νέα

GDPR – Ανακοίνωση Συμμόρφωσης

Εν όψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΜΟΒΙΑΚ έχει δεσμευθεί σε ένα σχέδιο προετοιμασίας που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση μας με τον Κανονισμό καθώς την 25 Μαΐου του 2018, τίθεται σε εφαρμογή.

Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων από την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

 

Η ΜΟΒΙΑΚ επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με:

  • Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας.
  • Συνεχή αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων την οποία μπορείτε να βρείτε στο site μας, www.mobiak.gr
  • Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της σε θέματα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές της ΜΟΒΙΑΚ είναι επίσης ευαισθητοποιημένοι και εργάζονται διαρκώς με στόχο να είναι συμμορφωμένοι με το Νέο Κανονισμό.

 

Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για μια συνεργασία εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς και τους υπαλλήλους μας, όπως ο νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός των προσωπικών σας δεδομένων.

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σε σχέση με τα Προσωπικά  Δεδομένα στη ΜΟΒΙΑΚ παρακαλούμε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr[at]mobiak.gr